مجتمع آموزشی والعصر ( پیش دبستان ، دبستان ، دوره اول و دوم دبیرستان )

کلاس های درسی فوق پیشرفته در تابستان 1400

برای مشاهده ی روزهای کلاس های تابستانی درسی فوق پیشرفته روی فایل زیر کلیلک کنید . 

فایل های ضمیمه :

فوق برنامه ی آموزشی تابستان 1400

برای مشاهده ی کلاس های فوق برنامه ی آموزشی تابستان 1400 روی فایل ضمیمه کلیک کنید 

فایل های ضمیمه :